Taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai mes patikrinę Jūsų suformuotą ir patvirtintą prekių krepšelį e-parduotuvėje „Baldai-e.lt“ atsiunčiame Jums Pirkimo-pardavimo sutartį į Jūsų užsakymo formoje pateiktą el. paštą.

3. Jūsų teisės. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje laikantis šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4. Jūs įsipareigojate nuodyti tikslius savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefoną, adresą, elektroninį paštą. Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7.Užsakymo patvirtinimas. Užsakymas įsigalioja tik sumokėjus avansą. Pirkėjas individualaus užsakymo gali atsisakyti arba jį keisti tik per tris darbo dienas nuo avanso įmokėjimo datos. Vėliau, užsakymą pradėjus gaminti, pirkėjas, atsisakantis prekės, sutinka padengti 30% prekės vertės, kuri išskaičiuojama iš avansinio mokėjimo sumos. Jei užsakymas yra patikslinamas, jo vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo patikslinimo datos.

8.Prekių pristatymas ir atsiėmimas. Prekės pristatomos per terminą, nurodytą prie pasirinktos prekės, bet ne ilgiau kaip per 45d.d. Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo avanso (t.y. 30% pirkinio vertės) pervedimo į mūsų sąskaitą datos. Likusią dalį, t.y. nesumokėtus 70%, sumokėsite kai Jums pristatys prekę į namus ar kitą Jūsų pasirinktą vietą (tik Vilniuje). Jei prekė bus pristatoma į bet kurį kitą Lietuvos miestą, likusią dalį, t.y. nesumokėtus 70%, Jums reikės sumokėti bankiniu pavedimu prieš atiduodant prekes mūsų įgaliotam vežėjui (siuntų tarnybai). Atsisakius mokėti likusią sumą, prekė lieka bendrovei, įskaitant ir sumokėtą avansą. Bendrovė privalo laikytis užsakyme nurodyto užsakymo įvykdymo termino. Už kiekvieną prekėms pristatyti vėluojamą dieną, bendrovė įsipareigoja pirkėjui sumokėti delspinigius – 0,02% nuo sumokėto avanso sumos. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius Prekės perdavimo-priėmimo lape yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

Jeigu klientas nurodė, jog užsakytas prekes atsiims mūsų baldų salonuose, tai privalo padaryti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, nuo tada kai Pardavėjas informuoja Klientą sutartyje nurodytu telefonu arba elektroniniu laišku, jog prekė jau pagaminta. Už kiekvieną vėluojamą dieną, Klientas įsipareigoja Pardavėjui sumokėti delspinigius – 0,02% nuo visos užsakytų prekių sumos. Atsiskaityti už likutį galima tik grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu! Tikslus prekės atsiėmimo adresas nurodytas internetiniame tinklalapyje www.baldai-e.lt „Kontaktai“ skiltyje. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekės atsiėmimo vietą.

9. Daiktų grąžinimas. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus mūsų baldų salone „Odisana Home“ (Ozo g.18, Vilnius) tokias prekes: baldus, patalynės reikmenis (pvz.: čiužinius), šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 94.00). Grąžinant nekokybišką prekę, bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke per 60d.d.. Tuo atveju kai bendrovė neturi analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus. Daiktas privalo būti grąžinamas nepažeistoje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Užsisakę prekes mūsų el. parduotuvėje „Odisana Home“ www.baldai-e.lt, Jūs turi teisę atsisakyti sutarties per 14d. nuo prekės gavimo. Prekė privalo būti nesugadinta, nepradėta rinkti, gamyklinėje pakuotėje, pakuotė nepažeista. Prašymą dėl prekės grąžinimo privalote išsiųsti registruotu laišku adresu: Ozo g.18, Vilnius, LT-08243, UAB ODISANA. Prašymą galite rašyti laisva forma nurodydami Vardą, Pavardę, elektroninį paštą, kurį buvote nurodę užsakant, adresą kur buvo pristatyta siunta, Sutarties numerį, Užsakymo numerį, užsakymo datą, sąskaitos numerį iš kurios vykdėte mokėjimus, mokėjimo datą, banko pavadinimą. Visa tai patvirtinti parašu. Taip pat prie prašymo privalote pridėti norimos atsisakyti prekės nuotraukas. Prekė turi būti nufotografuota iš visų pusių. Primename, kad baldai yra itin jautrūs transportavimui ir turi būti tinkamai supakuoti, t. y. tokioje pakuotėje, kokioje Jums buvo pristatyti! Prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas padengia pats pirkėjas.

Draudžiama grąžinti prekes, kurios buvo gamintos pagal individualų kliento užsakymą, t. y. pagal kliento pasirinktą audinį ar spalvinį derinį, jeigu tai nėra standartinė prekės išvaizda.

10. Prekių kokybė. Pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo turi būti pateiktos raštu kartu su prekės nuotraukomis, bet ne vėliau kaip per 3 dienas po prekių pristatymo bei darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Pretenzijas dėl prekės kokybės siųsti el. paštu odisanabaldai@gmail.com. Bendrovei patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo:

a) per ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

b) atitinkamai sumažinti prekės kainą;

c) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.

10.1 Baldams suteikiama 12 mėn. garantija.

10.2 Garantija taikoma kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

10.3 Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais per 45 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

10.4 Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu. Dirbtinai sendintų baldų įbrėžimai, įdaužimai, aptrynimai nėra laikomi kokybės trūkumu.

10.5 Garantija netaikoma, jei pažeidimai atsirado ne dėl gamintojo kaltės arba gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį, mėtomas, stumdomas, braižomas, ant jo laikomi daiktai, nekokybiškai surinktas ir t.t.. Baldų negalima statyti tiesioginės saulės apšviestoje vietoje, drėgnose patalpose, tokiose kaip vonia, priepirtis, balkonas ir pan., lauke (jeigu tai nėra specialiai laukui skirtas baldas).

10.6 Visi baldai skirti buitiniam naudojimui. Visi sėdimi baldai skirti sėdėti iki 90kg sveriančiam žmogui. Kėdutės, pufai ir kiti panašūs baldai, kurių aukštis yra iki 47cm skirti tik pasidėti daiktams arba gali būti naudojami kaip pakojai.

10.7 Garantija netaikoma balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams, rankenėlėms, stiklinėms, plastikinėms detalėms.

10.8 Baldų priežiūra. Baldus galima valyti tik specialiomis baldų valymo priemonėmis, prieš tai įsitikinus, kad konkreti priemonė tinka būtent įsigytam baldui. Audinius galima valyti tik specializuotoje cheminėje valykloje. Ant minkštų baldų galima sėsti tik įsitikinus, kad dėvimi rūbai nedažo (pvz. džinsai). 

11. Atsakomybė. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Pvz.: jei nurodytas miesto kodas neteisingas ir vežėjas užsakytą prekę pristato Jūsų nurodytu netinkamu adresu, už papildomas pristatymo išlaidas sumoka Klientas. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją pie mus ar mūsų prekes, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12. Informacijos siuntimas. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

13. Baigiamosios nuostatos. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pristatymas ir grąžinimai

KAIP SURASTI PREKES IR UŽSISAKYTI

Prekių galite ieškoti pagal kategorinį suskirstymą arba pasinaudodami paieškos mechanizmu. Suradę dominančią prekę, spustelėkite ant jos pavadinimo ir pasikraus platesnis prekės aprašymas. Spustelėje ant nuotraukos galite ją padidinti. Jeigu nusprendėte prekę nusipirkti, būtina užsiregistruoti. Užsakę prekes, elektroniniu paštu gausite patvirtinimą, jog užsakymas priimtas, taip pat visą reikalingą informaciją apie apmokėjimą.

 Jeigu pageidaujate prekių surinkimo ar užnešimo į Jūsų pasirinktą aukštą, nepamirškite apie tai pranešti.

Pristatymo kaina:
1.  Atsiimant mūsų baldų salone Vilniuje – 0,00Eur.

2. Baldų pristatymas Vilniaus mieste kainuoja nuo 10,00Eur. iki 30,00Eur. (+ 21%PVM). Kaina priklauso nuo vietos ir baldų kiekio.

3. Baldų pristatymas visoje Lietuvoje per siuntų tarnybą LP EXPRESS. Tiksli pristatymo kaina bus nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. Tai priklauso nuo prekės svorio ir tūrio. Klientas apmokestinamas pagal faktiškai vežėjo terminale nustatytą siuntos svorį arba tūrį imant didesnįjį iš jų. Kainoraštyje kainos nurodytos be PVM.

Svoris-Tūris-Kaina

10kg-0,04m3-8,00Eur.

20kg- 0,08m3-9,00Eur.

35kg-0,14m3-11,00Eur.

50kg-0,2m3-13,00Eur.

75kg-0,3m3-15,00Eur.

100kg-0,4m3-21,00Eur..

200kg-0,8m3-30,00Eur.

300kg-1,2m3-38,00Eur.

400kg-1,6m3-46,00Eur.

500kg-2,0m3-55,00Eur.

Paslaugoms „iš LP EXPRESS terminalo gavėjo adresu Lietuvoje“ ir „iš siuntėjo buveinės Lietuvoje gavėjo adresu Lietuvoje“ taikomos II bei III zonų priemokos. Zonų priemokų dydis: II zona: +15%, III zona: +40%. Priemokos skaičiuojamos nuo I zonos (bazinės) siuntimo kainos.
 I zona. Adresai, esantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų teritorijose.
 II zona. Adresai esantys Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Elektrėnų, Gargždų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Kelmės, Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Palangos, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionėlių, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio, Visagino, Zarasų miestų teritorijose.
8
 III zona. Visa Lietuvos teritorija, išskyrus I ir II zonas

   (*papildomas mokestis imamas Neringos zonoje pagal tuometinius kelto tarifus)

   (**papildomas mokestis imamas už prekių užnešimą (1 aukštas 3,00Eur.))

4. Interjero detalės pristatomos iki Jums artimiausio Lietuvos pašto skyriaus. Pristatymo laikas pagal susitarimą.

Dėmesio! Jeigu pirkinio kaina yra aukštesnė nei 5 000,00Eur., pristatymas nemokamas visoje Lietuvoje.

Taip pat reikės nurodyti apmokėjimo būdą. Galite rinktis iš dviejų:

1. Apmokėjimas grynaisiais. Šis apmokėjimo būdas tinka: 1) atsiimant prekes patiems mūsų biure-salone; 2) sumokant likusią 70% sumą + atvežimo išlaidos po galutinio prekių pristatymo į namus ar kitą Jūsų pasirinktą vietą(tik Vilniuje ir Elektrėnuose);
2. Banko pavedimu. Šis apmokėjimo būdas tinka: 1) užsakius prekes sumokant avansą 30%, o likusią sumą, t.y. 70%, tuomet kai užsakyti baldai jau pagaminti (prieš atiduodant Jūsų užsakytas prekes siuntų tarnybai); 2) iš anksto sumokant už visą prekę.
Užsakę prekes, elektroniniu paštu gausite patvirtinimą, jog užsakymas priimtas. Taip pat gausite visą reikalingą informaciją apie apmokėjimą.

PREKĖS KAINA:

Nurodytą prekės kainą sudaro galutinė prekės kaina ir 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM). Jeigu pirkėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos papildomos paslaugos (prekių nuvežimas, užnešimas, surinkimas), tuomet už šias paslaugas pirkėjas moka papildomą mokestį.

PREKĖ

Prekę sudaro nesurinktas arba surinktas baldas, pakuotė, ir gaminio surinkimo schema. Baldus surinkinėkite tiksliai pagal nurodytą schemą. Jeigu nesate tikri, kad galėsite surinkti baldą patys, šią paslaugą galite užsisakyti pas mus už papildomą mokestį (tik Vilniaus mieste).

 

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB "Odisana" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės https://www.baldai-e.lt/ (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Odisana" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 181542579, registruota buveinė Ginėjos g.11, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.
3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu odisanabaldai@gmail.com; siunčiant paštu, adresu Ozo g.18, Vilnius, LT-08243) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
8.7. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz., domenų / sertifikatų registravimo kitose valstybėse ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: "session" (klientų sistemos sesijos informacija), "referrer" (rekomendavimo nuorodos informacija), "__cfduid", "ss".
9.2. Šie slapukai naudojami prisijungus prie klientų sistemos adresu https://www.baldai-e.lt/.

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram taip pat YouTube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.