Taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai mes patikrinę Jūsų suformuotą ir patvirtintą prekių krepšelį e-parduotuvėje „Baldai-e.lt“ atsiunčiame Jums Pirkimo-pardavimo sutartį į Jūsų užsakymo formoje pateiktą el. paštą.

3. Jūsų teisės. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje laikantis šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4. Jūs įsipareigojate nuodyti tikslius savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefoną, adresą, elektroninį paštą. Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7.Užsakymo patvirtinimas. Užsakymas įsigalioja tik sumokėjus avansą. Pirkėjas individualaus užsakymo gali atsisakyti arba jį keisti tik per tris darbo dienas nuo avanso įmokėjimo datos. Vėliau, užsakymą pradėjus gaminti, pirkėjas, atsisakantis prekės, sutinka padengti 30% prekės vertės, kuri išskaičiuojama iš avansinio mokėjimo sumos. Jei užsakymas yra patikslinamas, jo vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo patikslinimo datos.

8.Prekių pristatymas ir atsiėmimas. Prekės pristatomos per terminą, nurodytą prie pasirinktos prekės, bet ne ilgiau kaip per 45d.d. Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo avanso (t.y. 30% pirkinio vertės) pervedimo į mūsų sąskaitą datos. Likusią dalį, t.y. nesumokėtus 70%, sumokėsite kai Jums pristatys prekę į namus ar kitą Jūsų pasirinktą vietą (tik Vilniuje). Jei prekė bus pristatoma į bet kurį kitą Lietuvos miestą, likusią dalį, t.y. nesumokėtus 70%, Jums reikės sumokėti bankiniu pavedimu prieš atiduodant prekes mūsų įgaliotam vežėjui (siuntų tarnybai). Atsisakius mokėti likusią sumą, prekė lieka bendrovei, įskaitant ir sumokėtą avansą. Bendrovė privalo laikytis užsakyme nurodyto užsakymo įvykdymo termino. Už kiekvieną prekėms pristatyti vėluojamą dieną, bendrovė įsipareigoja pirkėjui sumokėti delspinigius – 0,02% nuo sumokėto avanso sumos. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius Prekės perdavimo-priėmimo lape yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

Jeigu klientas nurodė, jog užsakytas prekes atsiims mūsų baldų salonuose, tai privalo padaryti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, nuo tada kai Pardavėjas informuoja Klientą sutartyje nurodytu telefonu arba elektroniniu laišku, jog prekė jau pagaminta. Už kiekvieną vėluojamą dieną, Klientas įsipareigoja Pardavėjui sumokėti delspinigius – 0,02% nuo visos užsakytų prekių sumos. Atsiskaityti už likutį galima tik grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu! Tikslus prekės atsiėmimo adresas nurodytas internetiniame tinklalapyje www.baldai-e.lt „Kontaktai“ skiltyje. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekės atsiėmimo vietą.

9. Daiktų grąžinimas. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus mūsų baldų salone „Baldai-e.lt“ (Kalvarijų g.125, Vilnius) tokias prekes: baldus, patalynės reikmenis (pvz.: čiužinius), šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 94.00). Grąžinant nekokybišką prekę, bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke per 60d.d.. Tuo atveju kai bendrovė neturi analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus. Daiktas privalo būti grąžinamas nepažeistoje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Užsisakę prekes mūsų el. parduotuvėje „Baldai-e.lt“, Jūs turi teisę atsisakyti sutarties per 14d. nuo prekės gavimo. Prekė privalo būti nesugadinta, nepradėta rinkti, gamyklinėje pakuotėje, pakuotė nepažeista. Prašymądėl prekės grąžinimo privalote išsiųsti registruotu laišku adresu: Kalvarijų g.125, Vilnius LT-08221, UAB ODISANA. Prašymą galite rašyti laisva forma nurodydami Vardą, Pavardę, elektroninį paštą, kurį buvote nurodę užsakant, adresą kur buvo pristatyta siunta, Sutarties numerį, Užsakymo numerį, užsakymo datą, sąskaitos numerį iš kurios vykdėte mokėjimus, mokėjimo datą, banko pavadinimą. Visa tai patvirtinti parašu. Taip pat prie prašymo privalote pridėti norimos atsisakyti prekės nuotraukas. Prekė turi būti nufotografuota iš visų pusių. Primename, kad baldai yra itin jautrūs transportavimui ir turi būti tinkamai supakuoti, t. y. tokioje pakuotėje, kokioje Jums buvo pristatyti! Prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas padengia pats pirkėjas.

Draudžiama grąžinti prekes, kurios buvo gamintos pagal individualų kliento užsakymą, t. y. pagal kliento pasirinktą audinį ar spalvinį derinį, jeigu tai nėra standartinė prekės išvaizda.

10. Prekių kokybė. Pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo turi būti pateiktos raštu kartu su prekės nuotraukomis, bet ne vėliau kaip per 3 dienas po prekių pristatymo bei darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Pretenzijas dėl prekės kokybės siųsti el. paštu odisanabaldai@gmail.com. Bendrovei patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo:

a) per ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

b) atitinkamai sumažinti prekės kainą;

c) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.

10.1 Baldams suteikiama 12 mėn. garantija.

10.2 Garantija taikoma kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

10.3 Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais per 45 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

10.4 Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu. Dirbtinai sendintų baldų įbrėžimai, įdaužimai, aptrynimai nėra laikomi kokybės trūkumu.

10.5 Garantija netaikoma, jei pažeidimai atsirado ne dėl gamintojo kaltės arba gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį, mėtomas, stumdomas, braižomas, ant jo laikomi daiktai, nekokybiškai surinktas ir t.t.. Baldų negalima statyti tiesioginės saulės apšviestoje vietoje, drėgnose patalpose, tokiose kaip vonia, priepirtis, balkonas ir pan., lauke (jeigu tai nėra specialiai laukui skirtas baldas).

10.6 Visi baldai skirti buitiniam naudojimui. Visi sėdimi baldai skirti sėdėti iki 90kg sveriančiam žmogui. Kėdutės, pufai ir kiti panašūs baldai, kurių aukštis yra iki 47cm skirti tik pasidėti daiktams arba gali būti naudojami kaip pakojai.

10.7 Garantija netaikoma balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams, rankenėlėms, stiklinėms, plastikinėms detalėms.

10.8 Baldų priežiūra. Baldus galima valyti tik specialiomis baldų valymo priemonėmis, prieš tai įsitikinus, kad konkreti priemonė tinka būtent įsigytam baldui. Audinius galima valyti tik specializuotoje cheminėje valykloje. Ant minkštų baldų galima sėsti tik įsitikinus, kad dėvimi rūbai nedažo (pvz. džinsai). 

11. Atsakomybė. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Pvz.: jei nurodytas miesto kodas neteisingas ir vežėjas užsakytą prekę pristato Jūsų nurodytu netinkamu adresu, už papildomas pristatymo išlaidas sumoka Klientas. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją pie mus ar mūsų prekes, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12. Informacijos siuntimas. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

13. Baigiamosios nuostatos. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pristatymas ir grąžinimai

KAIP SURASTI PREKES IR UŽSISAKYTI

Prekių galite ieškoti pagal kategorinį suskirstymą arba pasinaudodami paieškos mechanizmu. Suradę dominančią prekę, spustelėkite ant jos pavadinimo ir pasikraus platesnis prekės aprašymas. Spustelėje ant nuotraukos galite ją padidinti. Jeigu nusprendėte prekę nusipirkti, būtina užsiregistruoti. Užsakę prekes, elektroniniu paštu gausite patvirtinimą, jog užsakymas priimtas, taip pat visą reikalingą informaciją apie apmokėjimą.

 Jeigu pageidaujate prekių surinkimo ar užnešimo į Jūsų pasirinktą aukštą, nepamirškite apie tai pranešti.

Pristatymo kaina:
1.  Atsiimant mūsų baldų salonuose Vilniuje arba Elektrėnuose – 0,00Eur.

2. Baldų pristatymas Vilniaus mieste kainuoja nuo 10,00Eur. iki 30,00Eur. (+ 21%PVM). Kaina priklauso nuo vietos ir baldų kiekio.

3. Baldų pristatymas visoje Lietuvoje per siuntų tarnybą VENIPAK. Tiksli pristatymo kaina bus nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. Tai priklauso nuo prekės svorio ir tūrio. Klientas apmokestinamas pagal faktiškai vežėjo terminale nustatytą siuntos svorį arba tūrį imant didesnįjį iš jų. Kainoraštyje kainos nurodytos be PVM.

Svoris-Tūris-Kaina

10kg-0,04m3-8,00Eur.

20kg- 0,08m3-9,00Eur.

35kg-0,14m3-11,00Eur.

50kg-0,2m3-13,00Eur.

75kg-0,3m3-15,00Eur.

100kg-0,4m3-21,00Eur..

200kg-0,8m3-30,00Eur.

300kg-1,2m3-38,00Eur.

400kg-1,6m3-46,00Eur.

500kg-2,0m3-55,00Eur.

   (*papildomas mokestis imamas Neringos zonoje pagal tuometinius kelto tarifus)

   (**papildomas mokestis imamas už prekių užnešimą (1 aukštas 3,00Eur.))

   (***papildomas mokestis imamas už prekių surinkimą)

4. Interjero detalės pristatomos iki Jums artimiausio Lietuvos pašto skyriaus. Pristatymo laikas pagal susitarimą.

Dėmesio! Jeigu pirkinio kaina yra aukštesnė nei 5 000,00Eur., pristatymas nemokamas visoje Lietuvoje.

Taip pat reikės nurodyti apmokėjimo būdą. Galite rinktis iš dviejų:

1. Apmokėjimas grynaisiais. Šis apmokėjimo būdas tinka: 1) atsiimant prekes patiems mūsų biure-salone; 2) sumokant likusią 70% sumą + atvežimo išlaidos po galutinio prekių pristatymo į namus ar kitą Jūsų pasirinktą vietą(tik Vilniuje ir Elektrėnuose);
2. Banko pavedimu. Šis apmokėjimo būdas tinka: 1) užsakius prekes sumokant avansą 30%, o likusią sumą, t.y. 70%, tuomet kai užsakyti baldai jau pagaminti (prieš atiduodant Jūsų užsakytas prekes siuntų tarnybai); 2) iš anksto sumokant už visą prekę.
Užsakę prekes, elektroniniu paštu gausite patvirtinimą, jog užsakymas priimtas. Taip pat gausite visą reikalingą informaciją apie apmokėjimą.

PREKĖS KAINA:

Nurodytą prekės kainą sudaro galutinė prekės kaina ir 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM). Jeigu pirkėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos papildomos paslaugos (prekių nuvežimas, užnešimas, surinkimas), tuomet už šias paslaugas pirkėjas moka papildomą mokestį.

PREKĖ

Prekę sudaro nesurinktas arba surinktas baldas, pakuotė, ir gaminio surinkimo schema. Baldus surinkinėkite tiksliai pagal nurodytą schemą. Jeigu nesate tikri, kad galėsite surinkti baldą patys, šią paslaugą galite užsisakyti pas mus už papildomą mokestį (tik Vilniaus mieste).